Delatnosti

Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža

TELEFONKABL je iskustvo u oblasti optičkih mreža, po kome je na prvom mestu u Srbiji i reputaciju kompanije za koju u izgradnji optičkih mreža nema tajni, stekao tako što je položio i pustio u rad preko 3.000 km kablova sa optičkim vlaknima različitih kapaciteta na magistralnim, regionalnim i lokalnim pravcima u Srbiji.

TELEFONKABL pripada izuzetno uskom krugu preduzeća koja imaju kompletnu opremu za polaganje, montažu i puštanje u rad magistralnih optičkih pravaca.

Posebno smo ponosni na činjenicu da je TELEFONKABL prvo preduzeće koje je u Jugoslaviji instaliralo optičke telekomunikacione kablove za potrebe JP PTT saobraćaja.

Naša kompanija poseduje sopstvenu proizvodnju opreme za završavanje optičkih kablova (optički razdelnici i završne optičke kutije) koja je atestirana kod RATEL-a.

Početkom 2012.godine TELEFONKABL je formirao i opremio stručne timove za projektovanje i izgradnju gradskih optičkih mreža baziranih na mini i mikro optičkim kablovima koji se polažu u mini i mikro rovove. Ovaj način izgradnje optičkih mreža u gradovima obezbeđuje visokokvalitetne optičke mreže uz minimalna raskopavanja kolovoza i trotoara.