Delatnosti

Optički razdelnik 19'' (on-frame) za unutrašnju i spoljnu montažu

NAMENA, FUNKCIONALNOST I KONSTRUKCIJA:

- koristi se u telekomunikacionim mrežama za završavanje i prespajanje optičkih kablova
- za unutrašnju i spoljnu upotrebu, montira se u orman 19“ REK orman (stojeći ili zidni), 21“, ETSI, ETSI sa bočnim aneksima za smeštaj rezervi patchcord-ova sa kalemovima/spulerima za motanje rezervi kablova ili u poliesterski orman sa postoljem za uvod kablova
- izrađen od materijala velike čvrstoće, svi metalni delovi konstrukcije su otporni na koroziju
- maksimalan kapacitet 960 optičkih vlakana
- izrađuje se u više varijanti kombinovanjem modula za završavanje/prespajanje 24 (12), odn. 96 optičkih vlakana (visine 1U, 2U, 4U i 5U)
- opremljen je držačima i vođicama za horizontalno i vertikalno vođenje optičkih vlakana
- zaseban prostor za smeštaj rezervi patchcord-ova u obliku horizontalnih polica
- mogućnost prihvata različitih tipova konektora.

OSOBINE:

- fleksibilan i modularan dizajn
- jednostavno uvođenje i pričvršćivanje krajeva optičkih kablova, vođenje optičkih vlakana po tačno definisanim putanjama, smeštaj spojeva i rezervnih dužina optičkih vlakana
- bezbedno savijanje optičkog kabla i vlakana prilikom vođenja optičkih vlakana
- jednostavan pristup kablovima i konektorima, komforan rad, jednostavna montaža i demontaža.