O kompaniji

Stručne licence

TELEFONKABL poseduje licence za projektovanje i izgradnju telekomunikacionih mreža i sistema od opšteg, magistralnog i međunarodnog značaja koje izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije:

Licence za izradu tehničke dokumentacije:

  • P150Е3 - licenca za izradu projekata telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja su međunarodnog i magistralnog značaja.
  • P151Е3 - licenca za izradu projekata telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, koji se grade na teritoriji dve ili više opština.

Licence za građenje objekata:

  • I111Е3 - licenca za građenje telekomunikacionih mreža i sistema za objekte visokogradnje na aerodromskom kompleksu (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio - navigacionu opremu)
  • I141Е3 - licenca za građenje telekomunikacionih mreža i sistema za javne železničke infrastrukture sa priključcima bez objekata
  • I150Е3 - licenca za izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja su međunarodnog i magistralnog značaja
  • I151Е3 - licenca za izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, koji se grade na teritoriji dve ili više opština.