Delatnosti

Moduli optičkog rezdelnika 19'' (patch paneli)

NAMENA, FUNKCIONALNOST I KONSTRUKCIJA:

- koriste se u telekomunikacionim mrežama za završavanje i prespajanje optičkih kablova
- za unutrašnju i spoljnu upotrebu, montira se u orman 19“ REK orman (stojeći ili zidni), 21“, ETSI, ETSI sa bočnim aneksima za smeštaj rezervi patchcord-ova sa kalemovima/spulerima za motanje rezervi kablova ili u poliesterski orman sa postoljem za uvod kablova
- izrađeni od materijala velike čvrstoće, svi metalni delovi konstrukcije su otporni na koroziju
- zavisno od kapaciteta koji prihvataju izrađuju se u varijantama: modul 19“ (patch panel) za završavanje/prespajanje 12, odn. 24 optičkih vlakana visine 1U i modul 19“ (patch panel) za završavanje/prespajanje 12, odn. 24 optičkih vlakana visine 2U sa panelom za smeštaj rezerve patchcord-ova u obliku horizontalnih polica
- mogućnost prihvata različitih tipova konektora.

OSOBINE:

- fleksibilan i modularan dizajn
- unificiranost i kompatibilnost sa opremom drugih proizvođača
- jednostavno uvođenje i pričvršćivanje krajeva optičkih kablova, vođenje optičkih vlakana po tačno definisanim putanjama, smeštaj spojeva i rezervnih dužina optičkih vlakana
- bezbedno savijanje optičkog kabla i vlakana prilikom vođenja optičkih vlakana
- jednostavan pristup kablovima i konektorima, komforan rad, jednostavna montaža i demontaža.