Delatnosti

Pigtail & Patchcord

PigtailZAVRŠNI OPTIČKI KABLOVI (Pigtail)

  • konektor tipa FC, SC, ST, LC, E2000 sa završnom obradom tipa APC, PC, UPC
  • monomodni i multimodni optički kabl spoljašnjeg prečnika 900μm,
  • standardna dužina 1,5m (mogućnost izrade potrebnih dužina po zahtevu),
  • prosečno slabljenje na konektoru 0,2 dB,
  • refleksija na konektoru veća od 60 dB.

 

 

SPOJNI OPTIČKI KABL (Patch cord)

  • konektor tipa FC, SC, SC Duplex, ST, LC, E2000 sa završnom obradom tipa APC, PC, UPC 
  • simplex i duplex monomodni optički kabl 
  • standardne dužine 1m,3m, 5m (mogućnost izrade potrebnih dužina po zahtevu),
  • prosečno slabljenje na konektoru 0,2 dB,
  • refleksija na konektoru veća od 60 dB.