Delatnosti

Sistemi tehničke zaštite

1998. godine, TELEFONKABL je u svoj portfolio uveo projektovanje, izgradnju i održavanje sistema tehničke zaštite objekata. Do sada smo svoje sisteme instalirali u više od 100 objakata među kojima je i značajan broj objekata od državnog značaja.

U ovoj oblasti TELEFONKABL se dokazao projektujući i instalirajući:

  • Sisteme video nadzora,
  • Sisteme protivpožarne zaštite,
  • Sisteme za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena
  • Protivprovalne sisteme