Aktuelnosti

Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje

 Predlog predsedavajućeg na Skupštini