Aktuelnosti

Izbor revizora za poslovnu 2015. godinu i utvrdjivanje naknade za rad revizora

Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2015. godinu i predlog naknade za rad