Aktuelnosti

Izbor revizora za poslovnu 2017.godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2017.godinu i predlog naknade za rad