Aktuelnosti

Odluka o usvajanju godisnjeg racuna Telefonkabl a.d. za 2013.godinu

 Odluka o usvajanju godisnjeg racuna Telefonkabl a.d. za 2013.godinu