Aktuelnosti

Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2016. godinu i predlog naknade za rad

Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2016. godinu i predlog naknade za rad