Aktuelnosti

Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima Društva za 2016. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora  

Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora