Aktuelnosti

Elektro i telekomunikacione instalacije na carinskoj ispostavi Kruševac

Završeni su radovi na izgradnji carinske ispostave u Kruševcu. Na ovom projektu Telefonkabl je nastupio u konzorcijumu sa PMC Inženjeringom, SMB-gradnjom i Zlatibor-gradnjom Beograd. Telefonkabl je izveo radove na izradi strukturnog kablovskog sistema koji obuhvata računarsku mrežu i telefonske instalacije sa 300 priključaka, protivpožarne instalacije sa 72 javljača požara i kablovski distribucioni sistem TV signala.