Aktuelnosti

Izgradnja železničke stanice "Prokop" Beograd - faza 1

Telefonkabl a.d. je sa firmom AŽD Saobraćajni Sistemi doo Beograd zaključio ugovor o isporuci materijala i izvođenju radova za osiguranje železničke stanice Beograd centar, rasputnice Karađorđev park i rasputnice Dedinje,elektronskim signalno sigurnosnim uređajima - faza 1, na objektu železnička stanica Beograd centar.