Aktuelnosti

Modernizacija pruge Beograd - Pančevo

Telefonkabl a.d. je sa firmom Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd zaključio ugovor o izmeštanju elektroenergetskih i telekomunikacionih kablova za potrebe izgradnje drugog železničkog koloseka na deonici Pančevački most – Pančevo Glavna (km 4+742-km 19+600, dužine 14.858m). Glavni izvođač radova je kompanija RŽD International-Ogranak Beograd, a investitor Železnice Srbije a.d. Radovi se finansiraju iz ruskog kredita koji je namenjen za modernizaciju srpskih železnica.