Aktuelnosti

Najnovija generacija proizvoda Telefonkabla za FTTH

TELEFONKABL je konstruisao novu liniju proizvoda koji su namenjeni za FTTH:

OPTIČKI DISTRIBUTIVNI ORMAN se koristi za završavanje/prespajanje optičkih vlakana i smeštaj optičkih splitera. Optički distributivni ormani se izrađuju u dve dimenzije zavisno od kapaciteta. Maksimalan kapacitet koji prihvataju ovi ormani je 384 optičkih vlakana.

OPTIČKA SPRATNA KUTIJA se koristi na mestima gde se prelazi sa vertikalnog na horizontalni razvod po spratovima. Spratne kutije su kapaciteta do 24 optičkih vlakana.

OPTIČKI ULIČNI KABINET se koristi za prespajanje optičkih vlakana. Namenjen je za spoljnu montažu. U ormanima je obezbeđen prostor za smeštaj spojeva optičkih vlakana i rezerve kablova. Maksimalan kapacitet koji prihvataju ovi ormani je 96 optičkih vlakana.

Više o proizvodima najnovije generacije za FTTH može pogledati u Proizvodi odeljku našeg sajta.