Aktuelnosti

Novi sajt lansiran 1. IX 2010.

Telefonkabl a.d, u saradnji sa internet konsalting kompanijom Implementek, pustio u rad novi internet sajt. Izrada novog sajta predstavlja jedan segment modernizacije kompanije kao celine i pripreme za ulazak na međunarodno tržište.