Aktuelnosti

Novi sertifikati po ISO standardima

TELEFONKABL a.d. je uspešno prošao proces sertifikacije za integrisani sistem menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Dobijanje sertifikata SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008 predstavlja dokaz dugogodišnjeg kvalitetnog i odgovornog poslovanja kompanije.