Reference

Mobilna telefonija

Telefonkabl a.d. je od samog početka učestvovao u izgradnji objekta mreže mobilne telefonije, te je, počevši od prve pilot mreže za NMT mobilnu telefoniju 1995 godine pa do danas, izvodio sledeće radove u okviru GSM i NMT mreža:

Gradjevinsko montažni radovi na lokacijama objekta mobilne telefonije:
- adaptacija prostora
- montaža rostova
- polaganje kablova
- montaža konektora
- izrada i montiranje antenskih nosača i stubova
- montaža i usmeravanje antena ( omnidirekcionih i panela )
- montaža radnog i rezervnog napajanja, montaža baterija, testiranje baterija
- izrada uzemljivačkih veza, dorada uzemljenja sa izradom ATEST-a.
- klimatizacija prostora i dr.

Montaža i puštanje u rad - PDH radio - relejni sistemi do 34 Mb/s (mini linkovi) - oprema Ericsson (Švedska):
lokacije: Beograd, Subotica, Horgoš, Bačka Topola, Kula, Zmajevo, Vrbas, Brankovac, S.Mitrovica, Smederevo, Požarevac, Bor, Zaječar, Lapovo, Jagodina, Kragujevac, Ćuprija, Paraćin, Niš, Pirot, Leskovac, Vranje, Užice...

Montaža i puštanje u rad - GSM baznih stanica RBS 200, RBS 2102, RBS 2202 - oprema Ericsson (Švedska):
lokacije: Bor, Crni Vrh, Priština (u 2001 godini)

Montaža i puštanje u rad - SDH radio - relejni sistem 155 Mb/s ( STM - 1 backbone ) - oprema BOSCH ( Nemačka ):
relacije: Beograd - Avala - Bukulja - Crni Vrh - Jastrebac - Niš
Beograd - Kosmaj - Crni Vrh - Jastrebac
Jastrebac - Goč - Ovčar