Reference

Ostalo

Računarske mreže

1. Nadzor za izradu računarske mreže na graničnom prelazu GRADINA

2. Izrada lokalne računarske mreže - Institut bezbednosti

3. Izrada lokalne računarske mreže - SIV II

4. Izrada lokalne računarske mreže - Narodne banke
 

Javna rasveta

1. Izrada spoljne rasvete u krugu bolnice Laza Lazarević 

2. Elektro radovi na javnoj rasveti pri rekonstrukciji ul. D.Popovića u Kraljevu - NOVI PAZAR PUT


Polaganje i montaža koaksijalnih kablova - do 60 MHz

1. Koaksijalni kabl Niš - Pirot - Dimitrovgrad - državna granica
2. Koaksijalni kabl Valjevo - Užice - Vardište
3. Koaksijalni kabl Novi Sad - Šabac II
4. Koaksijalni kabl Novi Sad - Temerin - Žabalj - Zrenjanin
5. Koaksijalni kabl Zrenjanin - Srpska Crnja - državna granica
6. Koaksijalni kablovi na raznim kra}im relacijama za potrebe PTT-a i VJ

Polaganje i montaža koaksijalnih kablova - do 20 MHz

1. Koaksijalni kabl Beograd - Novi Sad - Subotica
2. Koaksijalni kabl Beograd - Slavonski Brod
3. Koaksijalni kabl Subotica - državna granica
4. Koaksijalni kabl Sjenica - Aljinovići - Nova Varoš
5. Koaksijalni kabl Novi Pazar - Tutin
6. Koaksijalni kabl Kraljevo - Vrnjačka Banja
7. Koaksijalni kabl Novi Sad - Bačka Palanka
8. Koaksijalni kabl Vrbas - Srbobran
9. Koaksijalni kabl Negotin - Kladovo
10. Koaksijalni kabl Čačak - Gornji Milanovac
11. Montaža koaksijalnog kabla Novi Pazar - Sjenica
12. Montaža koaksijalnog kabla Gostun - Podgorica - Bar

Izgradnja telefonskih, interfonskih, satnih instalacija i ozvučenja u industriskim objektima

1. Fabrika automobila "Zastava" - Kragujevac
2. "OBODIN" - Cetinje
3. Metalurški kombinat Smederevo
4. Hemijska industrija Prahovo
5. Hemijska industrija "Zorka" - Subotica
6. Hemijska industrija Pančevo
7. Hemijska industrija "Zorka" - Šabac
8. Fabrika kaučuka Elemir
9. Fabrika stakla Pančevo
10. Rafinerija nafte Pančevo
11. Fabrika cementa Popovac
12. Termoelektrana Kostolac
13. Termoelektrana Obrenovac
14. Hidroelektrana Mratinje
15. Vlasinske hidroelektrane
16. Hidroelektrana Djerdap I
17. Većinu manjih industriskih objekata širom Jugoslavije

Izgradnja antena i antenskih sistema

1. Izgradnja antenskih sistema za Aerodrom Beograd
2. Izgradnja antenskih sistema za Aerodrom Podgorica
3. Izgradnja antenskih sistema za Aerodrom Tivat
4. Izgradnja antenskih sistema za potrebe Vojske
5. Izgradnja antenskih sistema za potrebe PTT-a
6. Izgradnja antenskih sistema za potrebe MUP-a
7. Izgradnja antenskih sistema za potrebe SIP-a
8. Izgradnja antenskih sistema za razne naručioce

Montaža, komisijski prijem i puštanje u rad uređaja

1. Digitalne radio-relejne veze Beograd-Avala-Bukulja-Ovčar-Malič-Ivanjica za III satelitsku stanicu. Oprema NEC-Japan, frekven. 13 GHz.
2. Radio relejna veza za mobilnu telefoniju - "MOBTEL backbone" Beograd-Avala- Bukulja-Crni Vrh-Jastrebac-Niš, f=6 GHz i F=13 GHz. Oprema BOSCH (Germany), STM-1 u režimu (1+1) sa Frequency diversity na linku Crni Vrh-Jastrebac.
3. Radio relejna veza za mobilnu telefoniju - "MOBTEL backbone" Beograd-Kosmaj- Crni Vrh-Jastrebac, f=6 GHz i f=13 GHz. Oprema BOSCH (Germany), STM-1 u režimu (1+1) sa Frequency diversity na linku Crni Vrh-Jastrebac.
4. GSM baznih stanica za mobilnu telefoniju. Nadzor za Izradu ra~unarske mre`e na GP GRADINA
5. Radio relejne veze za mobilnu telefoniju (MINI LINK) na preko 30 relacija, oprema ERICSSON, PDH2x8 kbit/s, PDH34 kbit/s, f=7 GHz, 15 GHz, 23 GHz. Izrada spoljne rasvete u krugu Laza Lazarevi}
6. PDH sistemi prenosa po opti~kim kablovima (MUX=LE) multiplex i linijska oprema za brzine 2 Mbit/s, 8 Mbit/s, 34 Mbit/s, 140 Mbit/s na preko 20 relacija. - oprema SIEMENS i IRITEL
7. Preko 1.000 kom. A.D konverzija i veći broj PCM sistema po simetričnim kablovima. Oprema SIEMENS i Ei.
8. (HFC) hibridne fiber-koaksijalne mreže za potrebe kablovske televizije (CATV) za 30.000 korisnika.
9. Naši stručnjaci poseduju sertifikate o završenim kursevima (trainning).
ERICSSON - Mini Link
BOSCH - RR - STM - 1, FLEX PLEX
BOSCH - Network monitoring system.