Reference

Sistemi tehničke zaštite i elektroinstalacije

1. Izgradnja sistema video nadzora za potrebe MUP-a Republike Srbije

2. Izgradnja sistema video nadzora za potrebe Instituta bezbednosti

3. Izgradnja sistema za centralni monitoring sistema tehničke zaštite u 30 objekata ATC širom Srbije - prva faza (investitor: "Telekom Srbija" A.D.)

4. Izgradnja sistema za centralni monitoring sistema tehničke zaštite u 30 objekata ATC širom Srbije - druga faza (investitor: "Telekom Srbija" A.D.)

5. Izrada video nadzora, protiv provalnog, protiv požarnog sistema i kontrola pristupa (investitot „Poreska uprava – centrala)

6. Izrada video nadzora u pogonima garaže Kosmaj i Karaburma (investitor: „GSP“)

7. Izrada video nadzora u krugu instituta Padinska Skela (investitor: „Institut za neuropsihijatriske bolest – Dr Laza Lazarević“)

8. Izrada sistema za automatsku dojavu požara u vrtiću Borča (investitor: „Enigma – Idea Beograd“)

9. Izrada sistema video nadzora na 9 lokacija u Srbiji - 112 IP kamera i 10.000m kabla (investitor: „Elektromreže Srbije“)

10. Elektro i telekomunikacione instalacije na Carinskoj ispostavi Kruševac - izrada strukturnog kablovskog sistema koji obuhvata računarsku mrežu, telefonske instalacije, protivpožarne instalacije i kablovski distributivni sistem

11. Radovi na sistemu video nadzora na 6 lokacija JKP Beogradskog vodovoda i kanalizacije

12. Instalacija slabe struje na vojno-civilnom Aerodromu Morava Lađevci: računarsko telefonska mreža, telefonska centrala, aktivna računarska oprema, registrofon, sistem video nadzora, sistem kontrole pristupa, sistem radio mreže (investitor: Vojska Srbije, Vojno Građevinski centar Beograd)

 13. Instalacija slabe i jake struje u poslovnom prostoru: sistem video nadzora i računarsko telefonske mreže, instalacija KDS-a (investitor: PD RB KOLUBARA)

14. Instalacija sistema za detekciju požara (investitor: UN Beograd)

15. Radovi na instalaciji video nadzora za groblja u Beogradu (investitor: Almaks)

16. Instalacija telefonsko-računarske mreže za MUP - zgrada Interkomerca na Novom Beogradu (investitor: SAMEX group d.o.o)

17. Isporuku i instalacija sistema video nadzora TS Obrenovac (investitor: JP ELEKTROMREŽE SRBIJE)

18. Instalacije jake i slabe struje na graničnom prelazu Gradina (investitor: PMC inženjering – Beograd)

19. Instalacije jake i slabe struje na objekatu 2D - S.Stepanović (investitor: PMC inženjering – Beograd)

20. Instalacija sistema video nadzora u OŠ "Svetozar Miletić" u Zemunu (investitor: PMC inženjering – Beograd)

Izgradnja i održavanje sistema tehničke zaštite za razne druge naručioce